INTRODUCTIE

Bekijk hieronder de trailer van Listen Up!:

De voorstelling wordt gespeeld door stemkunstenaars en draait dus om geluid en stemmen. Het thema van de voorstelling is de toekomst, en de keuzes die je hebt om een ‘ideale’ wereld te creëren, waarbij computers een zelfstandig leven kunnen leiden.

In het de onderstaande video wordt uitgelegd wat kunstmatige intelligentie inhoudt:

Voorbeelden van kunstmatige intelligentie waar wij op dit moment te maken hebben zijn bijvoorbeeld:

  • • Siri
  • • Google Assistent
  • • Tesla (zelfrijdende auto)
  • • Etc.

De voorstelling Listen Up! gaat over de toekomst. Hoe ziet onze toekomst eruit nu we gebruik kunnen maken van Kunstmatige Intelligentie? Nemen computers de macht over van de mensen? Of worden de mensen juist goden die alles kunnen bereiken wat ze willen? Komt het überhaupt zo ver?
Welke keuzes zou jij maken om de ‘ideale toekomst’ te creëren waarbij kunstmatige intelligentie even slim of zelfs slimmer kan zijn of worden dan de mens? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als de ideale toekomst?
Willen wij wel dat robots perfecter zijn dan ons? Waar leggen wij de grens? Een toekomst waarbij computers een zelfstandig leven kunnen leiden. Hoe klinkt die dan?

TOEKOMST-DILEMMA

Bekijk onderstaande dilemma’s. Welke optie zou jij kiezen?

In de voorstelling Listen Up! creëren drie jonge entrepreneurs en stem­ deskundigen een tech­start up: AZLA (Arti ciële Zelf­Lerende Assistent). Dit is een kunstmatige intelligentie die met je stem wordt bestuurd (dus net zoals Siri of Google Assistent). Alleen gaat AZLA nog een stuk verder, dit wordt je persoonlijke assistent, altijd in je zak en een luisterend oor waar nodig. Door het herprogrammeren van haar eigen algoritmes wordt AZLA steeds slimmer en krachtiger… misschien zelfs wel slimmer dan de mens zelf. Wat zou er gebeuren als machines het overnemen van de mens?

QUIZ

Doe de volgende quiz waarin je verschillende dilemma’s beantwoordt over jou ideale virtuele persoonlijke assistent. Dit is een quiz met vertakkingen waarbij ze uiteindelijk uitkomen bij een prototype persoonlijke assistent die aansluit op hun wensen en verwachtingen. Kies je voor groen ( ja) dan zou je graag willen dat jou persoonlijke assistent dit kan. Kies je voor rood (nee) dan wil je niet dat jou persoonlijke assistent dit kan.

SPEEL DE QUIZ

PROTOTYPE A:
Jouw ideale persoonlijke assistent kan voorgeprogrammeerde antwoorden geven. Hij/zij kan alleen maar wat jij hebt ingevoerd. Jij hebt de volledig de macht over deze persoonlijke assistent.

PROTOTYPE B:
Jouw ideale persoonlijke assistent heeft een eigen intelligentie en kan voor jou nadenken. Maar hij/zij kan niet zelf verder ontwikkelen, dus kan ook geen emoties kan begrijpen.

PROTOYPE C:
Jouw ideale persoonlijke assistent heeft zowel een eigen intelligentie als sociale eigenschappen en emoties. Deze persoonlijke assistent ontwikkelt zichzelf verder en kan voor jou nadenken, en zo de macht overnemen.

KEUZE DOE-OPDRACHTEN

1. VRAGEN STELLEN AAN JOUW PERSOONLIJKE ASSISTENT
Geef een stem aan jouw eigen persoonlijke assistent. Dit doe je door gebruik te maken van een voice changer app. Er zijn hiervoor verschillende apps te vin­den. Wij hebben voor de gemak na aanleiding van jou mobile OS een uitgelicht:

Apple
Android

Neem met de voice changer app een soort intro en promo­tekst op vanuit de persoonlijke assistent. Stel jezelf voor en vertellen aan de luisteraar wat je alle­maal kunt. Vervolgens vervorm je de stem zodat jij niet meer klinkt als jezelf maar zoals jij zou willen dat jou persoonlijke assistent klinkt.

2. VERBETEREN VAN SIRI OF GOOGLE ASISSTENT
Natuurlijk bestaan er al een soort van persoonlijke assistent in de vorm van Siri (iPhone) en Google assistent (Android). Deze geven alleen lang nog niet de antwoorden die je wilt. In het volgende YouTube filmpje wordt op een leuke manier gedemonstreerd waar de beperking liggen van Siri:

Maak een aantal geluidsopnames van vragen die je aan Siri wilt stellen, waar je op dit moment nog niet het antwoord op krijgt die je eigenlijk zou willen heb­ben. Na de geluidsopname van vragen aan Siri maak je net als in de vorige opdracht een geluidsopname vanuit jou eigen bedachte persoonlijke assistent. Maar dit keer geef jij het antwoord dat je wel zou willen krijgen. Zo creër je dus jouq ideale persoonlij­ke assistent. Ook bij deze opdracht maak je weer gebruik van de voice changer apps voor Apple of Android.

3. HET OPNEMEN VAN EEN PODCAST
Neem in duo’s een podcast op met je telefoon waarin je het hebt over jullie ideale persoonlijke assistent. Bespreek in de podcast onder andere de vol­gende vragen:
• Hoe ziet mijn persoonlijke assistent eruit? Is het een mens? En zie je bijna geen verschil, of zie je meteen dat het een robot is? Of is het helemaal geen fysieke robot maar alleen op mijn smartphone?
• Hoe klinkt hij of zij? Is het een menselijke stem of een robotstem? Een man of een vrouw?
• Wat voor dingen zou je graag bespreken met je persoonlijke assistent?
• Etc.

PRESENTEER JOUW IDEALE PERSOONLIJKE ASSISTENT

Nu is het tijd om de ideale assistenten aan elkaar te presenteren. Dit kan dus in verschillende vormen zijn:
• Je laat als duo de promotekst horen die jullie vanuit jullie persoonlijke assistent hebben opgenomen.
• Je laat als duo horen hoe jullie persoonlijke assistent is verbeterd ten opzichte van de nu al bestaande Siri en/of Google Assistent en jullie leggen natuurlijk uit waarom jullie deze verbete­ringen belangrijk vinden.
• Jullie laten je podcast horen waarin jullie vertellen over jullie ideale persoonlijke assistent.

Download hier het educatie programma om in de les te gebruiken.