Steun ons met een eenmalige of doorlopende donatie
We zijn artistiek en zakelijk kerngezond; om dat te blijven hebben we uw steun nodig. In de eerste plaats doordat u onze voorstellingen blijft bezoeken, maar indien mogelijk ook door middel van een financiƫle bijdrage. Met uw steun kunnen wij spraakmakende producties van het allerhoogste niveau blijven maken, voorstellingen die u verrassen, raken en inspireren.

Wilt u ISH helpen bruggen te slaan tussen kunstvormen, disciplines en culturen? Draag dan uw steentje bij door eenmalig een bedrag te doneren. U kunt er ook voor kiezen om bouwstenen aan te leveren door middel van een doorlopende donatie. U beslist natuurlijk zelf over de hoogte van het bedrag en de frequentie van uw gift.

ANBI-status / belastingvoordeel
ISH Dance Collective / Stichting ISH is aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent onder meer dat het fiscaal gunstig kan zijn een donatie aan ISH te doen, omdat deze gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden op de site van de Belastingdienst of klik hier.

Een donatie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:
NL28RABO0148459021
t.n.v. Stichting ISH
De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI.
De RSIN van Stichting ISH is 8201 36 918.

Als u ISH een warm hart toedraagt en wilt steunen kan dat uiteraard ook op een andere manier. Jerry Remkes (jerry@ishdancecollective.com) is graag bereid om met u een afspraak te maken voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Overige organisatorische gegevens
Stichting ISH is de statutaire naam van ISH Dance Collective. De organisatie staat onder leiding van directeur-bestuurder Jerry Remkes en artistiek leider Marco Gerris. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Basten Kolthof (voorzitter)
GJ Smeenk (penningmeester)
Anne Martine de Jong
Mareille Labohm
Aan en Aftreedschema RvT 2020

ISH Dance Collective/ Stichting ISH werkt in overeenstemming met de Cao Toneel en Dans, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Er is een directiereglement en een raad van toezicht reglement.

JAARVERSLAGEN
Download hier het jaarverslag 2019
Download hier het jaarverslag 2018
Download hier het jaarverslag 2017